All posts by duet_admin

Childrens clothes

The first day of kindergarten is busy, busy, busy! Learning the names, faces, parents and personalities of all of the students on the class list is essential. You must teach routines and procedures…

Kids clothes

One common cause of acid reflux disease is a stomach abnormality called a hiatal hernia. This occurs when the upper part of the stomach and LES move above the diaphragm, a muscle that separates your stomach from your chest….

Kids blog

The reality is, all babies cry: It’s the best (and only) way for them to communicate their needs at this tender age. And as parents, we’re biologically programmed to respond so those needs get met…

Formularz Reklamacyjny

  Wzór formularza  protokółu reklamacji :   1. Adresat :     …………………………………………………………………………….                                                             ( nazwa przedsiębiorcy )                         …………………………………………………………………………….                                                            ( adres pocztowy przedsiębiorcy )   2. Ja/ My niniejszym zawiadamiamy o wadzie fizycznej rzeczy :   2.1. produkt nr ………………….. , nazwa produktu …………………………………………………………………………………………………………….. polegającym na  …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2.2.. produkt nr ………………….. … Continue reading Formularz Reklamacyjny

Wzór formularza oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy z art 560 kc.docx

 Wzór formularza oświadczenia o obniżeniu ceny , bądź o odstąpienia od umowy na podstawie art. 560 kc w związku z niewykonaniem przez Sklep obowiązku wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady/ lub gdy wcześniej rzecz była już nieskutecznie  wymieniona lub nieskutecznie naprawiona   1. Adresat :     …………………………………………………………………………….                                                             ( nazwa przedsiębiorcy … Continue reading Wzór formularza oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy z art 560 kc.docx