array(2) { ["main"]=> array(1) { ["class"]=> string(17) "col-lg-9 col-md-9" } ["sidebars"]=> array(2) { ["left"]=> array(3) { ["sidebar"]=> string(0) "" ["active"]=> bool(false) ["class"]=> string(17) "col-lg-3 col-md-3" } ["right"]=> array(3) { ["sidebar"]=> string(18) "blog-sidebar-right" ["active"]=> bool(true) ["class"]=> string(17) "col-lg-3 col-md-3" } } }

Wzór formularza oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy z art 560 kc.docxWzór formularza oświadczenia o obniżeniu ceny , bądź o odstąpienia od umowy na podstawie art. 560 kc w związku z niewykonaniem przez Sklep obowiązku wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady/ lub gdy wcześniej rzecz była już nieskutecznie  wymieniona lub nieskutecznie naprawiona

 

1. Adresat :     …………………………………………………………………………….

                                                            ( nazwa przedsiębiorcy )

                        …………………………………………………………………………….

                                                           ( adres pocztowy przedsiębiorcy )

 

Na podstawie art. 560 kc oświadczam/y , że

 

–  żądamy obniżenia ceny ; *)

– odstępujemy od umowy sprzedaży *)

 

Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………………..

 

Faktura Nr ……………………………… z dnia ………………………………………………….…

 

Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………

 

Podpis konsumenta     ………………………………………………………………………………

 

 

Data  ……………………………………………………………………………………………………

 

*) właściwe podkreślić