array(2) { ["main"]=> array(1) { ["class"]=> string(17) "col-lg-9 col-md-9" } ["sidebars"]=> array(2) { ["left"]=> array(3) { ["sidebar"]=> string(0) "" ["active"]=> bool(false) ["class"]=> string(17) "col-lg-3 col-md-3" } ["right"]=> array(3) { ["sidebar"]=> string(18) "blog-sidebar-right" ["active"]=> bool(true) ["class"]=> string(17) "col-lg-3 col-md-3" } } }

Formularz Reklamacyjny

 

Wzór formularza  protokółu reklamacji :

 

1. Adresat :     …………………………………………………………………………….

                                                            ( nazwa przedsiębiorcy )

                        …………………………………………………………………………….

                                                           ( adres pocztowy przedsiębiorcy )

 

2. Ja/ My niniejszym zawiadamiamy o wadzie fizycznej rzeczy :

 

2.1. produkt nr ………………….. , nazwa produktu ……………………………………………………………………………………………………………..

polegającym na  ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2.. produkt nr ………………….. , nazwa produktu ……………………………………………………………………………………

polegającym na  ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2.3.  produkt nr ………………….. , nazwa produktu ……………………………………………………………………………………

polegającym na  ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2.4. produkt nr ………………….. , nazwa produktu …………………………………………………………………………………….

polegającym na  ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2.5. produkt nr ………………….. , nazwa produktu …………………………………………………………………………………….

polegającym na  ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy ……………………………………………………………………………………………………………………..

Faktura Nr ………………………………………………………… z dnia ………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam , że zgodnie z art. 560 kc w związku ze zgłoszoną reklamacją żądam :

 

– usunięcia wady *)

– wymiany rzeczy na wolną od wady *)

 

 

Podpis konsumenta     ……..…………………………………………………………………………

 

Data  ……………………………………………………………………………………………………

 

*) właściwe podkreślić