array(2) { ["main"]=> array(1) { ["class"]=> string(17) "col-lg-9 col-md-9" } ["sidebars"]=> array(2) { ["left"]=> array(3) { ["sidebar"]=> string(0) "" ["active"]=> bool(false) ["class"]=> string(17) "col-lg-3 col-md-3" } ["right"]=> array(3) { ["sidebar"]=> string(18) "blog-sidebar-right" ["active"]=> bool(true) ["class"]=> string(17) "col-lg-3 col-md-3" } } }

Oświadczenie

 

………………………., dnia………………………….

                                                                                              (miejscowość)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

     imię, nazwisko i adres konsumenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

  nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. w …………………….. Proszę o zwrot kwoty …………………. zł (słownie ……………………………………) przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.

Nr.konta bankowego  ……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

…………………………

podpis konsumenta