array(2) { ["main"]=> array(1) { ["class"]=> string(17) "col-lg-9 col-md-9" } ["sidebars"]=> array(2) { ["left"]=> array(3) { ["sidebar"]=> string(0) "" ["active"]=> bool(false) ["class"]=> string(17) "col-lg-3 col-md-3" } ["right"]=> array(3) { ["sidebar"]=> string(18) "blog-sidebar-right" ["active"]=> bool(true) ["class"]=> string(17) "col-lg-3 col-md-3" } } }

Regulamin sklepu ważny do 24.12.2014

Regulamin sklepu ważny do 24.12.2014

Polityka prywatności: http://duet-zabawki.pl/content/9-polityka-prywatnosci

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  DUET- ZABAWKI

 

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym przez Sprzedającego.

 

Sprzedającym w sklepie internetowym DUET- ZABAWKI  jest F.H. DUET z siedzibą w Świnoujściu, ul. Konstytucji 3-go Maja 15/3, REGON-810132200, NIP 855-001-45-43, zarejestrowana w rejestrze działalności gospodarczej pod nr. 2480.

 

Kupującym w  sklepie internetowym  www.duet-zabawki.pl   może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

DUET – ZABAWKI  to sklep, gdzie możecie Państwo dokonać zakupów szybko i w sposób bezpieczny. Produkty oferowane w Sklepie posiadają wymagane polskim prawem atesty dopuszczające je do użycia przez dzieci poniżej 3 roku życia. Informacja o minimalnym wieku dla jakiego dany produkt został dopuszczony znajduje się na opakowaniu każdego produktu. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

Realizując  zamówienie dołożymy wszelkich starań, aby zakupy dokonywane za pośrednictwem Internetu stały się przyjemnością. W przypadku pojawienia się  problemów lub pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod

Tel. 696033939

E- mail: [email protected]

 

Przedmiot umowy sprzedaż:

Przedmiotem umowy sprzedaży  są produkty wymienione i opisane na stronie internetowej DUET-ZABAWKI. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana oferta była zawsze aktualizowana. Jeżeli zaistniała, by sytuacja, że produkt w danej chwili będzie niedostępny Sprzedawca poinformuje o tym  fakcie niezwłocznie kupującego drogą telefoniczną lub mailowo.

DUET- ZABAWKI  ma prawo od odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy wystąpił brak produktu. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.

 Produkty oferowane w Sklepie posiadają wymagane polskim prawem atesty dopuszczające je do użycia przez dzieci poniżej 3 roku życia. Informacja o minimalnym wieku dla jakiego dany produkt został dopuszczony znajduje się na opakowaniu każdego produktu. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

 

Cena:

Ceny Produktów wyrażone są  w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Zamówienie:

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej  www.duet-zabawki.pl

Na wszystkie zamawiane produkty wystawiana jest faktura. Kupujący upoważnia DUET- ZABAWKI   do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego.

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego.

Kupując skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby składając następne zamówienie nie istniała konieczność ponownego wprowadzania jego danych. Wówczas zalogowanie po przez wprowadzenia hasła umożliwi wejście na konto Kupującego.

Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, sprzedawca przesyła e- mailem potwierdzenie zamówienia i dalsze instrukcje dotyczące zamówienia.

W przypadku płatności przez Kupującego za pobraniem produkt lub produkty wysyłane są niezwłocznie.

W przypadku płatności przez Kupującego przelewem, produkt lub produkty wysyłane są po zaksięgowaniu  płatności na koncie bankowym Sprzedającego.

 

Jeżeli dane podane przez Kupującego będą nie pełne lub nieprawdziwe, które mogą uniemożliwić wykonanie umowy sprzedaży – zamówienie będzie anulowane.

Produkty mogą być dostarczone Kupującemu wyłącznie na terenie Polski (adres doręczenia może być wskazany wyłącznie w granicach Polski).

Formy dostawy:

Istnieją następujące formy dostawy:

Za pośrednictwem Poczty polskiej, za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie oraz odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego.

Ceny|:

 Poczta Polska 18zł ,Przesyłka kurierska 35zł .

Formy płatności:

Wpłata na konto DUET- ZABAWKI  przed wysyłką

Wybierając tą formę płatności Kupujący sam decyduje o wpłacie kwoty w instytucji finansowej przyjmującej takie wpłaty.

KONTO BANKOWE – PEKAO SA I/O ŚWINOUJŚCIE 68124039141111000030966815

Płatność za pobraniem

Kupujący reguluje należność  w momencie jego odbioru przez firmę trudniącą się dostarczaniem przesyłek lub w siedzibie Sprzedającego, w zależności jaką formę dostawy wybrał Kupujący.

 

Gwarancja i reklamacja:

Każdy zakupiony towar w sklepie DUET – ZABAWKI.PL jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Okres gwarancji zależy od zapisu w karcie gwarancyjnej. 

W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową, w tym nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub zgłosić reklamację u Sprzedawcy. 

Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zmianami). 

Koszty odesłania towaru do reklamacji ponosi Kupujący. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna          DUET – ZABAWKI  zwraca koszty przesyłki towaru.

 

Zwroty:

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty wydania rzeczy.
Zwrot produktu lub produktów jest możliwy tylko w stanie niezmienionym.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

Zwracany towar należy odesłać razem z fakturą, oświadczeniem zwrotu, instrukcją obsługi, kartą gwarancyjną. Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostaną spełnione DUET-ZABAWKI  gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z art.7 ust.3 zd.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 7 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. 

Sprzedawca gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru z kosztami wysyłki ze sklepu do klienta.

Kupujący odsyła zakupiony towar na własny koszt.

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do DUET – ZABAWKI  za pobraniem.

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer telefonu  696033939 lub kontakt mailowy na adres: [email protected],  Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia  procedury zwrotu.

Poniżej formularz zwrotu do pobrania:

 

 http://duet-zabawki.pl/content/7-oswiadczenie-

 

Postanowienia końcowe:

 

Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach internetowej DUET – ZABAWKI  są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zawartość stron internetowych sklepu www.duet-zabawki.pl   nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na  ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 zezm.).


W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.duet-zabawki.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.

 Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem sklepu i jego akceptacją przed złożeniem zamówienia.